Sluiten

Milieu

De zorg voor het milieu is bij Retera op alle niveaus zichtbaar. Wij voldoen ruimschoots aan alle wettelijke milieu- en veiligheidseisen en zijn daarvoor ook in het bezit van de betreffende Vergunningen op Hoofdzaken. Wij voelen ons moreel verplicht de negatieve invloeden op het milieu tot een minimum te beperken. Zowel het management als ieder personeelslid is zich bewust van deze verantwoordelijkheid.

 

In het afgelopen jaar zijn projecten uitgevoerd om onze bedrijfsprocessen zodanig in te richten dat de impact op het milieu wordt verlaagd. Zo hebben we voor elke fase van de levenscyclus van onze producten concrete MVO-initiatieven ontplooid, o.a.:

 • Productontwikkeling: het hergebruiken van producten/materialen;
 • het gebruik maken van milieuvriendelijke materialen en (staal)plaatoptimalisatie waarbij afval wordt beperkt.
 • Kringloop: hergebruik van bestaand meubilair; gescheiden afvoer van afval om hergebruik mogelijk te maken.
 • Verpakking: ontwikkeling van nieuwe verpakkingsmethoden, het minimaliseren van verpakkingsmateriaal door het inzetten van transportkarren, dekens en dergelijke en het retourneren en zelfs elimineren van verpakkingsmaterialen.


Het voorkomen van lucht-, water- en bodemverontreinigingen door:

 • Het ontwikkelen en toepassen van minder milieubelastende grondstoffen, producten en processen met de op dat moment voorhanden zijnde en toepasbare technieken; 
 • Het beoordelen van nieuwe investeringen op milieuaspecten;
 • Het milieubewust houden van personeel door voorlichting/opleiding.

 

Jaarlijks terugkerende activiteiten ten behoeve van het terugdringen van onze footprint op het milieu zijn onder andere:

 • Product life cycle analyses uitvoeren bij producten om zodoende de impact van het product op het milieu in kaart te brengen;
 • Het verlagen van het water-, energie- en grondstoffenverbruik
 • De verzorging van externe voorlichting met betrekking tot milieuaangelegenheden;
 • De naleving van wettelijke voorschriften vastgelegd in de Vergunning op Hoofdzaken en afspraken vastgelegd in convenanten;
 • Het handhaven en voortdurend verbeteren van een veilige en gezonde omgeving voor personeel en andere personen;
 • Met betrekking tot milieuclassificatie van materialen ten behoeve van Greencalc heeft Retera inmiddels veel kennis en ervaring opgedaan en kan hierin de klant ook ter zijde staan.

Contact gegevens

Retera

De Run 4242

5503 LL Veldhoven

  

T (040) 254 60 45

F (040) 254 60 37

E info@retera.nl